คำเทศนาประจำสัปดาห์

 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ l EP.12 พระเยซูผู้ถูกยกขึ้นอย่างสูง
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ l EP.12 พระเยซูผู้ถูกยกขึ้นอย่างสูง
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ l EP.11 ชีวิตที่สะท้อนความถ่อมใจ ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.20 ศักดิ์ศรีที่รอคอยด้วยใจจดใจจ่อ
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ให้ใจ | ตอนที่ 2 (จบ)
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ l EP.10 เอกลักษณ์ของชุมชนที่สะท้อนพระคุณและข่าวประเสริฐ
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ l EP.9 ชีวิตที่สะท้อนข่าวประเสริฐ
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ชีวิตมิติที่ 4
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.19 จากดินสู่ดาว – จากทาสสู่ทายาท
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ l EP.8 ถ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา | เพนเทคอสต์ ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.18 กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.10 ความเชื่อเท่านั้น
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ให้ใจ | ตอนที่ 1
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ l EP.7 อะไรเป็นสาเหตุของการมีชีวิตอยู่ของท่าน
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.17 ต้นตอคือความบาป
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ความงดงามของความรัก
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ | EP.6 ตรวจสอบคุณภาพแรงจูงใจภายในของเรา
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา วันนี้เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมหาศาล (ในโลกฝ่ายวิญญาณ)
  kgcsermon
  Now Playing
 • นี่คือสิ่งที่พระเยซูสั่งให้เราทำ (ลูกา 22:14-20)
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ของใครและอย่างไร?
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.16 ถ้าไม่เข้าใจ ก็กลับไปเป็นทาส
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ | EP.5 เมื่อถึงคราวทนทุกข์ คุณปฏิบัติตัวอย่างไร ?
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา จิตวิญญาณการเป็นลูกที่ดี
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.15 อย่าหาทำ! เมื่ออยู่ในพระคุณ
  kgcsermon
  Now Playing
 • ความรัก…แบบนี้สิ มีประโยชน์
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ | EP.4 การอธิษฐานอย่างถวายเกียรติ
  kgcsermon
  Now Playing
 • ในพระคริสต์ เราชนะ(ฮีบรู 12:1-4)
  kgcsermon
  Now Playing
 • พระพรมหัศจรรย์ในพระคริสต์(เอเฟซัส 1 : 3-23)
  kgcsermon
  Now Playing
 • ชนะด้วยโลหิตพระคริสต์
  kgcsermon
  Now Playing
 • เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชีวิต
  kgcsermon
  Now Playing
 • RESTART YOURSELF 2021
  kgcsermon
  Now Playing
 • เพลงสรรเสริญของมารีย์
  kgcsermon
  Now Playing
 • ภารกิจช่วยซิลค์ โดนลักพาตัว !! ต้องช่วยน้องให้ได้ด้วย Imoo Watch Phone Z6 – DING DONG DAD
  kgcsermon
  Now Playing
 • คริสต์มาสแห่งความหวังใจ
  kgcsermon
  Now Playing
 • พระราชกิจของพระเยซูแห่งวันคริสต์มาส
  kgcsermon
  Now Playing
 • พระวาทะ อยู่ท่ามกลางเรา
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.14 วันนี้ท่านตายหรือยัง?
  kgcsermon
  Now Playing
 • การฟื้นฟูเริ่มที่ครอบครัว (คริสตจักร คือ ครอบครัว)
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ลักษณะชีวิตในชุมชนที่สะท้อนพระฉายาพระเจ้า
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ | EP.3 มุมมองในการดี ในสายพระเนตรพระเจ้า
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา 7 สิ่งที่พระเยซูทรงเป็น | EP.7 เยซู ผู้เป็นเถาองุ่นแท้
  kgcsermon
  Now Playing
 • 3จ. ของผู้ที่ติดตามพระคริสต์
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ | EP.2 มุมมองต่อผู้ที่มีส่วนในข่าวประเสริฐ
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.13 คนเดียว ครั้งเดียว จบ!!
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์ | EP.1
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา 7 สิ่งที่พระเยซูทรงเป็น | EP.6 เยซู ผู้เป็นความสว่างของโลก
  kgcsermon
  Now Playing
 • สิ่งที่เราควรทำ วันนี้
  kgcsermon
  Now Playing
 • คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์ | EP.12 จากศัตรูสู่ผู้เป็นที่รัก
  kgcsermon
  Now Playing
 • เชื่อฟังพระเจ้าแบบนี้ชีวิตมีแต่ดี และดียิ่งขึ้น
  kgcsermon
  Now Playing