มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชุมชนคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

มูลนิธิความหวังของสังคม และคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี
โดย อ.สุกันยา ชายครอง ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชุมชนคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้อง