องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย

ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

เลขาธิการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และเลขานุการกรรมการ/ที่ปรึกษาเขตตะวันออก

มาร่วมอธิษฐานอวยพรทีมผู้รับใช้