จบไปแล้ว…..กับงานคริสต์มาส ประจำปี 2020

จบไปแล้ว…..กับ
ภาพบรรยากาศ งานคริสต์มาส ประจำปี 2020
คริสต์มาสแห่งการให้ อวยพร และส่งต่อออกไป
แล้วพบกันใหม่….