การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021

ภาพการเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021
ทางคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี
ขอแสดงความยินกับสามชิกใหม่ทุกท่าน

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022 ที่ผ่านมา