โครงการ “มอบรักให้กับน้อง”

ภาพบรรยากาศ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิความหวังของสังคมจัดโครงการ “มอบรักให้กับน้อง”

เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา  ณ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ชลบุรี

และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงนี้

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ