ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ

คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรีขอแสดงความยินดี
กับพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ารับบัพติสมาในน้ำ
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022