งานครบรอบ 25 ปี  ประจำปี2021

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 2021

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021

ณ อาคารคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี