โครงการ ” มอบรักให้น้อง” ต.ไร่เสธ์

โครงการ “มอบรักให้น้อง”

ภาพบรรยากาศคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

และมูลนิธิความหวังของสังคม ร่วมกับ OCC

ได้นำอาหาร ขนม ของขวัญ เพื่อนำข่าวดีของพระเยซูคริสต์ไปยังเด็ก ๆ

ในชุมชน  ต. ไร่เสธ์  อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี  ในวันเสาร์ที่ 21พฤษภาคม ที่ผ่านมา