มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว

มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว

ภาพบรรยากาศคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี  และมูลนิธิความหวังของสังคม ร่วมกับ OCC

ได้เป็นส่วนหนึ่งการร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรม และ นำขนม ของขวัญ เพื่อนำข่าวดีของพระเยซูคริสต์

ไปยังเด็ก ๆ  โรงเรียน วัดลาดบัว ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา