ในวันอาทิตย์ที่ 21.8.22 นี้
เตรียมพบกับ วิทยากรพิเศษ
ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช