งานครบรอบ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

26 ปี

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2022
เวลา 09.00-15.30น.

ณ อาคาร KGC HALL