ภาพบรรยากาศงานคริสต์มาส ประจำปี 2022
(พระองค์มาเพื่อคุณ)

ในวันอาทิตย์ที่ 18 และ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา