ภาพบรรยากาศ งานค่ายอนุชน ( The Blessing Forward )

ณ สถานตากอากาศแบ๊บติสต์ พัทยา จ. ชลบุรี

โดยมีอนุชนคริสตจักรอาณาจักรพระสิริ

เข้าร่วมในค่ายฯ จำนวน 95 คน

ตั้งแต่ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2022 ที่ผ่านมา