ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดี และการรับเกียรติบัตร ของลูกหลาน
ของคริสตจักรฯ ที่ จบหลักสูตร การเดินทางที่ยิ่งใหญ่
จากองค์กร Samaritan’s Purse
ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา