ภาพบรรยากาศค่ายถุงหนังองุ่นใหม่ ประจำปี 2022
คริสตจักร ที่มีชีวิต (The Living Church)

ในวันที่ 21-24 ตุลาคม ที่ผ่านมา