ภาพบรรยากาศย้อนหลัง งานครบรอบ 26 ปี
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2022