About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 20 blog entries.

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021 ภาพการเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021 ทางคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ขอแสดงความยินกับสามชิกใหม่ทุกท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022 ที่ผ่านมา

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 20212022-05-26T08:21:18+00:00

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ ประจำปี2022

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรีขอแสดงความยินดี กับพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ารับบัพติสมาในน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ ประจำปี20222022-05-26T08:23:32+00:00

งานคริสต์มาส ประจำปี 2021

งาน คริสต์มาส ประจำปี 2021 งาน คริสต์มาส ประจำปี 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 ที่ผ่านมา

งานคริสต์มาส ประจำปี 20212022-05-26T07:56:46+00:00

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 2021

งานครบรอบ 25 ปี  ประจำปี2021 ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ณ อาคารคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 20212022-05-26T07:23:08+00:00

โครงการ”มอบรักให้น้อง” (ต.ไร่เสธ์)

โครงการ " มอบรักให้น้อง" ต.ไร่เสธ์ โครงการ "มอบรักให้น้อง" ภาพบรรยากาศคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี และมูลนิธิความหวังของสังคม ร่วมกับ OCC ได้นำอาหาร ขนม ของขวัญ เพื่อนำข่าวดีของพระเยซูคริสต์ไปยังเด็ก ๆ ในชุมชน  ต. ไร่เสธ์  อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 

โครงการ”มอบรักให้น้อง” (ต.ไร่เสธ์)2022-05-26T04:43:25+00:00

โครงการ “มอบรักให้กับน้อง” (มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ชลบุรี)

โครงการ "มอบรักให้กับน้อง" ภาพบรรยากาศ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิความหวังของสังคมจัดโครงการ "มอบรักให้กับน้อง" เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา  ณ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ชลบุรี และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

โครงการ “มอบรักให้กับน้อง” (มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ชลบุรี)2022-05-26T04:20:37+00:00

องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

Music brings us together in celebration องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เลขาธิการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และเลขานุการกรรมการ/ที่ปรึกษาเขตตะวันออก มาร่วมอธิษฐานอวยพรทีมผู้รับใช้

องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย2023-03-03T07:22:59+00:00
Go to Top