เตรียมพบกับ วิทยากรพิเศษ ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช

ในวันอาทิตย์ที่ 21.8.22 นี้ เตรียมพบกับ วิทยากรพิเศษ ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช

เตรียมพบกับ วิทยากรพิเศษ ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช2022-08-18T07:21:33+00:00

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021 ภาพการเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021 ทางคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ขอแสดงความยินกับสามชิกใหม่ทุกท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022 ที่ผ่านมา

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 20212022-05-26T08:21:18+00:00

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ ประจำปี2022

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรีขอแสดงความยินดี กับพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ารับบัพติสมาในน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ ประจำปี20222022-05-26T08:23:32+00:00

งานคริสต์มาส ประจำปี 2021

งาน คริสต์มาส ประจำปี 2021 งาน คริสต์มาส ประจำปี 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 ที่ผ่านมา

งานคริสต์มาส ประจำปี 20212022-05-26T07:56:46+00:00

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 2021

งานครบรอบ 25 ปี  ประจำปี2021 ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ณ อาคารคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 20212022-05-26T07:23:08+00:00

จบไปแล้ว…..กับงานคริสต์มาส ประจำปี 2020

Music brings us together in celebration จบไปแล้ว.....กับ ภาพบรรยากาศ งานคริสต์มาส ประจำปี 2020 คริสต์มาสแห่งการให้ อวยพร และส่งต่อออกไป แล้วพบกันใหม่.... #ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

จบไปแล้ว…..กับงานคริสต์มาส ประจำปี 20202021-05-28T02:31:23+00:00
Go to Top