ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 2021

งานครบรอบ 25 ปี  ประจำปี2021 ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ณ อาคารคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 25 ปี KGC ประจำปี 20212022-05-26T07:23:08+00:00

องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

Music brings us together in celebration องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เลขาธิการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และเลขานุการกรรมการ/ที่ปรึกษาเขตตะวันออก มาร่วมอธิษฐานอวยพรทีมผู้รับใช้

องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย2023-03-03T07:22:59+00:00
Go to Top