ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี เยี่ยม มูลนิธิความหวังของสังคม

มูลนิธิความหวังของสังคมโดยท่าน อ.สุกันยา ชายครอง ให้การต้อนรับท่านสุพร บัวทอง ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เข้าตรวจตราและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานมูลนิธิ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งการตรวจตรามูลนิธิความหวังของสังคม เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องทุกประการ

ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี เยี่ยม มูลนิธิความหวังของสังคม2023-03-03T06:53:30+00:00

มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว

มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว ภาพบรรยากาศคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี  และมูลนิธิความหวังของสังคม ร่วมกับ OCC ได้เป็นส่วนหนึ่งการร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรม และ นำขนม ของขวัญ เพื่อนำข่าวดีของพระเยซูคริสต์ ไปยังเด็ก ๆ  โรงเรียน วัดลาดบัว

มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว2022-06-07T09:19:55+00:00

โครงการ”มอบรักให้น้อง” (ต.ไร่เสธ์)

โครงการ " มอบรักให้น้อง" ต.ไร่เสธ์ โครงการ "มอบรักให้น้อง" ภาพบรรยากาศคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี และมูลนิธิความหวังของสังคม ร่วมกับ OCC ได้นำอาหาร ขนม ของขวัญ เพื่อนำข่าวดีของพระเยซูคริสต์ไปยังเด็ก ๆ ในชุมชน  ต. ไร่เสธ์  อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 

โครงการ”มอบรักให้น้อง” (ต.ไร่เสธ์)2022-05-26T04:43:25+00:00

โครงการ “มอบรักให้กับน้อง” (มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ชลบุรี)

โครงการ "มอบรักให้กับน้อง" ภาพบรรยากาศ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิความหวังของสังคมจัดโครงการ "มอบรักให้กับน้อง" เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา  ณ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ชลบุรี และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

โครงการ “มอบรักให้กับน้อง” (มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ชลบุรี)2022-05-26T04:20:37+00:00
Go to Top