องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

  องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เลขาธิการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และเลขานุการกรรมการ/ที่ปรึกษาเขตตะวันออก มาร่วมอธิษฐานอวยพรทีมผู้รับใช้