งานครบรอบ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี 26 ปี

งานครบรอบ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี 26 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2022 เวลา 09.00-15.30น. ณ อาคาร KGC HALL