Loading Events
This event has passed.

 

ขอประทานถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงรายสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทางหายจากพระอาการประชวร

มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบไป

เหล่าข้าพเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกคริสตจักร และองค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย

สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Share This Post, Choose Your Platform!

Go to Top