Latest Past Events

พบกับสัมมนาพระคัมภีร์ “คริสตจักรที่ทำพันธกิจแบบพระเยซูคริสต์”

พบกับสัมมนาพระคัมภีร์ "คริสตจักรที่ทำพันธกิจแบบพระเยซูคริสต์" สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2022 นี้ ณ อาคาร KGC HALL

Go to Top