เตรียมพบกับ ค่าย The Blessing Forward (มรดกที่ไม่สิ้นสุด)

เตรียมพบกับ ค่าย The Blessing Forward (มรดกที่ไม่สิ้นสุด) วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ค่ายเยาวชน 13-14 กรกฎาคม 2022 ค่ายรุ่นพี่ 15 กรกฎาคม 2022 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา

พบกับสัมมนาพระคัมภีร์ “คริสตจักรที่ทำพันธกิจแบบพระเยซูคริสต์”

พบกับสัมมนาพระคัมภีร์ "คริสตจักรที่ทำพันธกิจแบบพระเยซูคริสต์" สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2022 นี้ ณ อาคาร KGC HALL

Go to Top