เตรียมพบกับ ค่าย The Blessing Forward (มรดกที่ไม่สิ้นสุด)

เตรียมพบกับ ค่าย The Blessing Forward (มรดกที่ไม่สิ้นสุด) วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ค่ายเยาวชน 13-14 กรกฎาคม 2022 ค่ายรุ่นพี่ 15 กรกฎาคม 2022 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา

Go to Top