Latest Past Events

พบกับสัมมนาพระคัมภีร์ “คริสตจักรที่ทำพันธกิจแบบพระเยซูคริสต์”

พบกับสัมมนาพระคัมภีร์ "คริสตจักรที่ทำพันธกิจแบบพระเยซูคริสต์" สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2022 นี้ ณ อาคาร KGC HALL

เตรียมพบกับ ค่าย The Blessing Forward (มรดกที่ไม่สิ้นสุด)

เตรียมพบกับ ค่าย The Blessing Forward (มรดกที่ไม่สิ้นสุด) วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ค่ายเยาวชน 13-14 กรกฎาคม 2022 ค่ายรุ่นพี่ 15 กรกฎาคม 2022 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา

เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รับพระพรจากคำเทศนา จาก ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022นี้ เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รับพระพรจากคำเทศนา จาก ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต (เลขาธิการ สคท.)นะคะ

Go to Top