2 โครินธ์ 9:7

ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดไว้ในใจมิใช่ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี

บัญชีธนาคาร

บัญชีคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 660-9-71740-0 สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี

บัญชีธนาคาร

บัญชีคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี (มูลนิธิความหวังของสังคม)

ธนาคารทหารไทยธนชาต

เลขบัญชี 509-2-08051-3 สาขาโลตัสชลบุรี