ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี เยี่ยม มูลนิธิความหวังของสังคม

March 3rd, 2023|0 Comments

มูลนิธิความหวังของสังคมโดยท่าน อ.สุกันยา ชายครอง ให้การต้อนรับท่านสุพร บัวทอง ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เข้าตรวจตราและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานมูลนิธิ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่

งานคริสต์มาส ประจำปี 2022

February 8th, 2023|0 Comments

ภาพบรรยากาศงานคริสต์มาส ประจำปี 2022 (พระองค์มาเพื่อคุณ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 และ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา

การแสดงความยินดี และการรับเกียรติบัตร จบหลักสูตร

February 8th, 2023|0 Comments

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดี และการรับเกียรติบัตร ของลูกหลาน ของคริสตจักรฯ ที่ จบหลักสูตร การเดินทางที่ยิ่งใหญ่ จากองค์กร Samaritan’s Purse ในวันอาทิตย์ที่

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021

May 26th, 2022|0 Comments

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021 ภาพการเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021 ทางคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ขอแสดงความยินกับสามชิกใหม่ทุกท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ ประจำปี2022

May 26th, 2022|0 Comments

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรีขอแสดงความยินดี กับพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ารับบัพติสมาในน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน
เข้าร่วมรอบเฉลิมฉลอง นมัสการ ทุกวันอาทิตย์
เวลา 09:00 – 12:30น.

และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3:10