คณะกรรมการค่าย The Blessing Forward 2021

“ขอเลื่อนการจัดค่าย The Blessing Forward 2021 ” ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2021 ณ รีสอร์ทบ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก โดยกำหนดการใหม่คือ วันที่24-26กรกฎาคม 2021 แทน แล้วพบกันนะครับ

และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3:10