การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021

May 26th, 2022|0 Comments

การเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021 ภาพการเข้าอบรมสมาชิกภาพสมบูรณ์ใหม่ประจำปี 2021 ทางคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ขอแสดงความยินกับสามชิกใหม่ทุกท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ ประจำปี2022

May 26th, 2022|0 Comments

ภาพบรรยากาศการอบรมและพิธีเข้ารับบัพติสมาในน้ำ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรีขอแสดงความยินดี กับพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ารับบัพติสมาในน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

คณะกรรมการค่าย The Blessing Forward 2022

“เตรียมพบ…ค่าย The Blessing Forward 2022 ” ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022
ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ จังหวัดพัทยา แล้วพบกันนะครับ

และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3:10