คริสตจักรในองค์กร KGC ของเรา

นิมิตขององค์กร KGC “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระกายในเยซูพระคริสต์ ในประเทศไทย”

THE KINGDOM OF GLORY CHURCH THAILAND ASSOCIATION

คริสตจักรอาณาจักรพระสิริเกาะโพธิ์

THE KINGDOM OF GLORY KO PHO CHURCH
ศิษยาภิบาล : อ. ประวิทย์  อมรเลิศภิญโญ

ที่อยู่: เลขที่ 315/7 หมู่ 4 ซ. 8/2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ 20240

 
 

สถานประกาศอาณาจักรพระสิริคลองใหญ่

THE KINGDOM OF GLORY KHLONGYAI INFORMATION CENTER
ศิษยาภิบาล : คุณวรรณา  บุญธรรม

ที่อยู่: เลขที่ 627/6 หมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ. คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 

Facebook : สถานประกาศอาณาจักรพระสิริคลองใหญ่
โทรศัพท์:  091 718 2115

 
 

สถานประกาศอาณาจักรพระสิริจันทบุรี

THE KINGDOM OF GLORY CHANTHABURI INFORMATION CENTER
ศิษยาภิบาล : คุณ จิราพร ธรรมปาน

ที่อยู่: เลขที่ 31/103 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000

 
 

คริสตจักรอาณาจักรพระสิริฉะเชิงเทรา

THE KINGDOM OF GLORY CHACHOENGSAO CHURCH
ศิษยาภิบาล : อ. กัลยา  บุญอากาศ

ที่อยู่: เลขที่ 93/16-17 ถ. ศูขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000

 
 

คริสตจักรอาณาจักรพระสิริตราด

THE KINGDOM OF GLORY TRAT CHURCH
ศิษยาภิบาล : อ. วิรเชษฐ์  เกื้อระเบียบ

ที่อยู่: ถ. พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ. เมือง จ.ตราด 2300

 
 

คริสตจักรอาณาจักรพระสิรินครสวรรค์

THE KINGDOM OF GLORY NAKHONSAWAN CHURCH
ศิษยาภิบาล : อ. รัฐพงษ์  โพธิ์ทอง

ที่อยู่: เลขที่ 71/7 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000

 
 

คริสตจักรอาณาจักรพระสิริบ่อทอง

THE KINGDOM OF GLORY BOTONG CHURCH
ศิษยาภิบาล : อ. ไพรริน โนนทิง

ที่อยู่: เลขที่ 8/15 หมู่ 1 ตำบล บ่อทอง อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี 20270

 
 

คริสตจักรอาณาจักรพระสิริพัทยา

THE KINGDOM OF GLORY PATTAYA CHURCH
ศิษยาภิบาล : อ.วิทูรย์  เตียวสิทธิโชค

ที่อยู่: เลขที่ 209/89-90 หมู่9 โรงแรมเฟร์สแปซิฟิค ตำบล หนองปรือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

Facebook : facebook.com/KGCPattayaChurch

โทรศัพท์: 086 377 3547

 
 

คริสตจักรอาณาจักรพระสิริระยอง

THE KINGDOM OF GLORY RAYONG CHURCH
ศิษยาภิบาล : อ. เบญจวรณ  ไชยวงศ์

ที่อยู่: เลขที่ 27 ถ.สายบ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Facebook : คริสตจักรอาณาจักรพระสิริระยอง

โทรศัพท์: 086-8286078 , 0905714737

 
 
Come Visit us This Weekend