Come And View Our Live Sermons

We’d love to have you come and worship with us.
Every Sunday: 9am and 12am

คนโปรด (THE FAVORITE) | คำเทศนา

EP.2 โยเอลเรียก | คำเทศนา ผู้เผยพระวจนะน้อย เดอะซีรีส์

EP.29 ชีวิตคริสตชนภาคปฏิบัติ#1 นมัสการด้วยวิญญาณจิต | คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์

EP.23 ชุมชนแห่งการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน | คำเทศนา ฟีลิปปี เดอะซีรีส์

รัก...อย่างตั้งใจ | คำเทศนา วันศุกร์ประเสริฐ

ความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัย | คำเทศนา วันฟื้นคืนพระชนม์

ฉลองชัยชนะจอมกษัตริย์ผู้พิชิต (ก่อนชัยชนะจะมาถึง) ปาล์มซันเดย์ | คำเทศนา วันปาล์มซันเดย์

EP.28 อิสราเอล-คริสตจักร พระพรแห่งการพึ่งพา | คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์

มุ่งหน้ากลับบ้าน | คำเทศนา 1 เปโตร เดอะซีรีส์ EP.1

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี
รอบนมัสการ เวลา 9.00 น – 12.00 น
ณ อาคาร KGC HALLจังหวัดชลบุรี

Join Our Community

และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3:10