เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี
รอบนมัสการ เวลา 9.00 น – 12.00 น
ณ อาคาร KGC HALLจังหวัดชลบุรี

Join Our Community

และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3:10